Gezinskaart, donateur of als bedrijf IJsclub Aol-Gloep sponsoren? Vul het desbetreffende webformulier hieronder in en het wordt geregeld!

Machtigingformulier sponsor bedrijfsleven voor ondersteuning van de asfaltbaan van de ijsclub Aol-Gloep

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de ijsclub Aol-Gloep per 1 november


Het bedrag wordt overgeschreven naar rekening nummer NL 52 RABO 0366518275 van ijsclub Aol-Gloep. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 30 dagen de tijd om haar bank of giro opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Van de machtiging wordt gebruik gemaakt als de asfalt baan definitief doorgaat, (goedkeuring gemeente Tynaarlo , financiering rond , opdracht aanleg asfaltbaan). Als de lening afgelost is of de inkomsten zijn voldoende voor aflossing van de lening , zal er geen gebruik meer gemaakt worden van de machtiging.


Machtiging formulier t.b.v. donateurkaart voor ondersteuning van de asfaltbaan van de ijsclub Aol-Gloep

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de ijsclub Aol Gloep per 1 oktober van elk jaar Het bedrag wordt overgeschreven naar rekeningnummer NL 52 RABO 0366518275 van ijsclub Aol-Gloep Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 30 dagen de tijd om haar bank of giro opdracht te geven het bedrag terug te boeken Van de machtiging wordt gebruik gemaakt als de asfaltbaan definitief doorgaat: (goedkeuring gemeente Tynaarlo , financiering rond , opdracht aanleg asfaltbaan). Als de lening afgelost is of de inkomsten zijn voldoende voor aflossing van de lening , zal er geen gebruik meer gemaakt worden van de machtiging.


Machtinging formulier tbv Lidmaatschap ( Gezinskaart ) de ijsclub Aol-Gloep

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de ijsclub Aol-Gloep per 1 oktober van elk jaar een:


Het bedrag wordt overgeschreven naar rekening nummer NL 52 RABO 0366518275 van ijsclub Aol-Gloep. Van de machtiging wordt gebruik gemaakt als de asfalt baan definitief door gaat ( goedkeuring gemeente Tynaarlo , financiering rond , opdracht aanleg asfalt baan).


U kunt ook het desbetreffende formulier ownloaden invullen en brengen naar Tynaarlosestraat 19 of mailen naar info@ijsverenigingvries.nl

Machtinging Donateurskaart Voor Ondersteuning Van De Asfalt Baan Van De Ijsclub Aol Gloep 2
PDF – 195,0 KB 855 downloads
Machtinging Forumulier Tbv Lidmaatschap Gezinskaart De Ijsclub Aol Gloep 2
PDF – 195,1 KB 884 downloads
Machtinging Sponsor Bedrijfs Leven Voor Ondersteuning Van De Asfalt Baan Van De Ijsclub Aol Gloep
PDF – 186,3 KB 882 downloads